POZOR NA ZMENY V ZÁKONOCH

POZOR NA ZMENY V ZÁKONOCH

Tohtoročná jeseň nepriniesla len pekné teplé počasie, ale bola bohatá i na novely zákonov. Čo sa zmenilo?

ZÁKON Č. 162/1995 Z.Z.

Od 1.10.2018 je v platnosti novela Zákona o katastri nehnuteľností. Táto priniesla hneď niekoľko dôležitých zmien:

– Na výmaz záložného práva (napr. pri predčasnom splatení hypotekárneho úveru) už nebudete musieť čakať 60 kalendárnych dní. Lehota sa skrátila na 5 pracovných dní.

– Kataster po novom eviduje už ceny všetkých nehnuteľností (napr.: pre spresnenie štatistík).

– Vlastníkov viacerých nehnuteľností v rôznych okresoch poteší služba Súpis nehnuteľností. Vďaka nej pohodlne získate súpis všetkých nehnuteľností jedného vlastníka nie len v rámci jedného katastrálneho územia, ale i okresu, kraja, či celej SR.

– Sledovanie zmien v katastri – ďalšia novinka – odporúčame ju využívať každému vlastníkovi nehnuteľností. Kataster vás upozorní formou SMS alebo mailom o každej zmene (vyznačenej plombe) na liste vlastníctva. Získate tak dostatok času zareagovať a prípadný proces zrušiť (ak ide napr. o nelegálny predaj nehnuteľnosti).

– Geometrický plán už nie je povinnou prílohou.

– Zmenám sa nevyhol ani dokument Návrh na vklad. Nepoužívajte preto neaktuálne vzory Návrhov na vklad z internetu. Vyhnete sa tak zbytočnému prerušeniu konania.

– Pri prerušení konania sa vytknuté chyby dajú odstrániť / opraviť už len formou Dodatku ku zmluvám.

ZÁKON Č. 182/1993 Z.Z.

Od 1.11.2018 je v platnosti novela Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Tu rovnako došlo k niekoľkým zmenám. 

Zákon:

– Presnejšie definuje pojmy ako garáž, garážové stojisko, či skladový priestor. Vyžiadala si to prax pri výstavbe nových bytových domov;

– Sprehľadňuje hlasovanie vlastníkov bytov a presne definuje, v ktorých prípadoch je potrebný aký počet hlasov (jedna polovica, dve tretiny,…);

– Určuje, že noví majitelia bytov už nemusia zvlášť podpisovať zmluvu o spoločenstve / zmluvu o výkone správy. Pristúpenie vlastníka nastane priamo zo zákona.

Celé presné znenie jednotlivých zákonov nájdete na tomto odkaze: http://www.zakonypreludi.sk

Nemáte chuť tráviť čas čítaním desiatok paragrafov? Prečo to nenecháte na nás? My už máme dávno zmeny zapracované v zmluvách a na všetko vás včas upozorníme.

Nechajte si poradiť od profesionálov vo svojom obore a kontaktujte ma ešte dnes.