Kedy sa platí daň z predaja nehnuteľnosti?

Kedy sa platí daň z predaja nehnuteľnosti?

Predali ste nehnuteľnosť? Veľa mojich klientov sa ma pýta, či a akú vysokú daň budú musieť zaplatiť po predaji svojej nehnuteľnosti.

Ak ste v tomto roku predali alebo budete predávať byt, dom, garáž či inú nehnuteľnosť so ziskom, pravdepodobne budete musieť na budúci rok odviesť daň z prevodu/predaja nehnuteľnosti.

Daň vo výške 19% zaplatíte z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli. Tento rozdiel však môžete znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky. Môže ísť o výdavky súvisiace s rekonštrukciou, odmenou znalcovi, advokátovi alebo províziou realitnej kancelárie.

Nie vždy však musíte zdaniť príjmy získané z predaja nehnuteľnosti.

Od dane je oslobodený príjem:

  • z predaja nehnuteľnosti po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia
  • z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním, za podmienky, že ste nehnuteľnosť vlastnili aspoň 5 rokov
  • z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade (rodičia- deti, starí rodičia-vnuci), za predpokladu, že poručiteľ (darca) nehnuteľnosť vlastnil aspoň 5 rokov

A ešte niečo… Aj keď to nemá žiadnu logiku, z príjmu z predaja nehnuteľnosti musíte zaplatíť aj zdravotné odvody vo výške 14%. Presnú výšku odvodu vám vypočíta zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia na základe podaného daňového priznania.

Ak máte ďalšie otázky, zavolajte mi, alebo napíšte mail, rada Vám poradím.