REALITNÝ TRH NA SLOVENSKU ČO NÁS ČAKÁ NA REALITNOM TRHU V ROKU 2019?

Momentálna situácia na realitnom trhu je taká, že ceny nehnuteľností sú na svojich maximách. Spôsobujú to tieto 2 faktory:

  • veľmi nízke úrokové sadzby na poskytované hypotéky (okolo 1%), čo priamo vplýva na vysoký dopyt po nehnuteľnostiach
  • malá ponuka nehnuteľností na trhu – ak sa objaví v ponuke nový byt, veľmi rýchlo sa aj predá

Pre tento rok oznámila Európska centrálna banka zvyšovanie úrokových sadzieb. Preto aj u nás môžeme očakávať, že úrokové sadzby všetkých bánk sa budú v priebehu roka postupne zvyšovať.

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvní realitný trh v tomto roku je pokračujúce sprísňovanie podmienok pri poskytovaní hypoték. Od 1.7.2018 sa zmenil zákon a banky už nemôžu poskytovať 100% financovanie kúpy nehnuteľnosti. Od 1.7.2019 už iba 20% nových úverov bude môcť vyfinancovať 80%, resp. 90% z ceny kupovanej nehnuteľnosti. Zvyšných 10% až 20% si budú musieť kupujúci zabezpečiť inak, a to buď:

  • z vlastných zdrojov – úspor
  • zo spotrebného úveru – kratšia doba splatnosti (max. 8 rokov) a vyšší úrok
  • zo stavebného medziúveru od stavebnej sporiteľne – dlhšia doba splatnosti, nižší úrok

Keďže sa v tomto roku zníži dostupnosť hypoték nad 80% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti a mnoho ľudí s priemerným príjmom sa k požičaným peniazom z banky ani nedostane, budú ľudia nútení zostať dlhšie v prenájmoch. Preto bude pokračovať zvýšený dopyt po nájomných bytoch a tým aj nárast cien nájomného bývania.

Za zmienku stojí aj výrazne znížený záujem o hypotéku pre mladých. Dôvodom je skutočnosť, že štátny príspevok vystriedal daňový bonus, ktorý však neovplyvňuje výšku úroku ani výšku splátky. Pre mladých ľudí preto nie je až tak zaujímavý. Pre porovnanie: pri daňovom bonuse si žiadateľ môže polovicu zo zaplatených úrokov odpočítať z daní počas nasledujúcich 5 rokov, maximálne ale sumu 400,-€/rok, čo vychádza celkovo 2000,-€ za obdobie 5 rokov. Pri štátnom príspevku mohol žiadateľ ušetriť až sumu 3500,-€ počas 5 rokov.

Aj napriek ťažšej dostupnosti požičaných peňazí z bánk sa ani v tomto roku nedá očakávať pokles cien nehnuteľností. Opäť to súvisí s vysokým dopytom a relatívne nízkou ponukou nehnuteľností na trhu.

Ak plánujete predávať svoju nehnuteľnosť je na to ten správny čas. Ak potrebujete radu, zavolajte mi, rada Vám s predajom pomôžem.